Login for more detailed guides and topos!
Off width 6a+

Kolsås Klatreklubb

0/6
 

Off width (6a+) - Paranoia-veggen

Kan oppleves som krevende for graden.