Login for more detailed guides and topos!
Fjell 3 - 8+

Kolsås Klatreklubb

0/6
 
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder
Holder

Fjell (3 - 8+) - Fjell

Karakteristikk

Fjell ligger 3 km øst for Siggerud i Ski kommune. Veggen er øst-/sørøstvendt, nesten 200 meter bred og mellom 15 og 40 meter høy. Den er mer eller mindre sammenhengende, av gneis og for det meste fast. Klatringen varierer fra bratt svaklatring til overhengende veggklatring, ofte langs riss- eller sprekk.formasjoner som byr på naturlige sikringsmuligheter. Det er flere finger- og håndriss, og noen off-widths og kaminer. Tynne og til dels skarpe lister kan slite på fingertuppene.

Den tynneste og hardeste sva- og veggklatringen er boreboltsikret. Mange ruter har snufester på toppen, i tillegg benyttes trær. I dag betraktes klatringen på Fjell som ganske tøff, krevende å sikre naturlig, sparsomt boreboltet og ofte hardt gradert sammenliknet med mer moderne sportsklatreruter på nyere klipper. Flere ruter og kileplasseringer ble øvd inn på topptau før førstebestigning, noe mange fortsatt foretrekker.

Klippen utgjør nedre del av en lav åsskrent, noe som fører til at mange ruter har noe vannsig fra terrenget over. Klatresesongen her er lang, men kjølige forhold og tørr luft er best for den tynne og harde veggklatringen, så sen vår og tidlig høst er trolig best.

Miljø

Klippen ligger mindre enn 50 meter fra bilvei, men er delvis skjult av trær som også skygger litt for sola i nedre del av veggen. Det er myrterreng i skogen foran klippen, og i sommermånedene kan myggen være plagsom. Husk myggstift. Foran den høyre og faste delen av klippen bakken flat og tørr, så området her er barnevennlig.

Spesielle hensyn

Parkér slik at bilen er mest mulig ute av veien. Blokkér ikke skogsbilveien. Feltet er ikke systematisk reboltet, så vurder boltene selv, både utfra alder på ruta og ved egen inspeksjon.

Historie

Det var med oppdagelsen av Fjell midt på 70-tallet at klatrerne i osloområdet fikk et reelt alternativ til Kolsås når det gjaldt ny og hard klatring. Det var her borebolter først ble tatt i bruk for alvor og grader på 8-tallet ble aktuelle. De første rutene, Pinus og Dovre.ekspressen, ble åpnet av Tomas Carlstrøm og Ulf Geir Hansen i 1977. De neste årene ble de fleste og hardeste naturlig sikrede linjene gått, blant andre klassikerne Fenriss og Harde tider. På 80-tallet skjøt interessen for Fjell-klatringen fart, og etterhvert hadde klippen flere av landets vanskeligste friruter. Hans Christian Doseth ledet utviklingen, med Stillheten og mixruta 1984, og Marius Morstad etablerte flere tynne veggruter, blant annet Thoresen og Hjallarbrui. I løpet av siste halvdel av 80-årene la Per Hustad til Paranoia querulantis, som er den høyest graderte ruta på Fjell. Borebolting ble til å begynne med sett på som et nødvendig onde, og antall bolter ble derfor forsøkt holdt på et minimum – delvis også fordi de ble boret for hånd. Senere har en del bolter blitt erstattet med nye, uten at flere er lagt til. Det er senere etablert moderate og godt sikrede ruter på 6-tallet, som har gjort feltet tilgjengelig for flere.

Adkomst

Kjør E6 til Klemetsrud, og ta av på rv 155 mot Enebakk og følg rv 155 om lag 9 km. Ta til venstre ved avkjøring mot Fjell og kjør straks under rv 155 igjen og kjør 700 meter. Parkér i veikanten når du får klippen på høyre hånd. Er det fullt, kan du også kjøre litt forbi klippen og parkere i veikanten her.

Kollektivtransport

Buss rute 501 (Enebakk-Lillestrøm) til Fjell bussholdeplass. Derfra er det ca noen hundre meter å gå langs Bru-Fjellveien.

Anmarsj

Anmarsjen er flat og meget kort.